Avspärrningsstolpe

Avspärrningsstolpe med 3 meters band i svart eller rött