Etiketter med snöre APLI

Etikett med snöre 7x19 mm
Etikett med snöre 13x20mm
Etikett med snöre 15x24 mm
Etikett med snöre 18x29
Etikett med snöre 22x35
Etikett med snöre 28x43
Etikett med snöre 36x53
Etikett med snöre 45x65mm