Open Handprismärkare och Färgrullar

Färgrullar Trendy/Open 32x19/29x28,
Märkare Open P6 22x12mm,
Märkare Open M5 26x16mm,
Märkare Open C6 26x12mm,
Märkare Open C8 26x12mm,
Märkare Open M6 26x16mm,
Märkare Open S6 26x16mm,
Märkare Open S14 26x16mm,
Märkare Open S16 26x16mm,
Märkare Open L17 32x19mm,
Märkare Open MT27 29x28mm,
Färgrullar Open 22x12/ 26x12/26x16